Marta Bogdan-Chudy
Politechnika Opolska | Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Metrologia techniczna ĆwiczeniaWybrane Techniki i Sytsemy pomiarowe LaboratoriumInżynieria jakości/Zarządzanie przez jakosć ProjektPodstawy inżynierii jakości laboratoriumOrganizacja i zarządzanie produkcją ćwiczenia


Obróbka ubytkowa laboratorium


Praca przejściowa technologiczna ProjektNowoczesne techniki organizacji produkcji projekt


Niekonwencjonalne techniki wytwarzania laboratorium