Marta Bogdan-Chudy
Politechnika Opolska | Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Publikacje


 1. BOGDAN-CHUDY M., NIESŁONY P., KRÓLCZYK G.: Investigation of Heat Distribution in Coated Indexable Tool Inserts. Advances in Manufacturing, 2017, pp. 661-670.

 2. BOGDAN-CHUDY M., NIESŁONY P.: Badania stanowiskowe rozpływu ciepła w płytce skrawającej z powłoką narzędziową. Mechanik, nr 10/2015, s. 1460-1461.

 3. BOGDAN-CHUDY M.: Badania rozpływu ciepła w płytce skrawającej z węglika spiekanego. Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika z. 107, Opole-Pokrzywna, 2016, s. 13-14.

 4. BOGDAN-CHUDY M., NIESŁONY P.: Ocena warunków tribologicznych podczas skrawania stopu Inconel 718 płytką z węglika spiekanego. Mechanik, nr 8-9.415, 2015, s. 91-97. (artykuł zamieszczony na płycie CD).

 5. NIESŁONY P., MAŁECKA J., HEPNER M., BOGDAN-CHUDY M.: Badania tarcia i mechanizmów zużycia stopu tytanu Ti6Al4V w skojarzeniu z węglikiem spiekanym z powłoką PVD-TiAlN na tribometrze pin-on-disc. Tribologia nr 2, 2015, s. 87-101.

 6. BOGDAN-CHUDY M.: Zużycie tarciowe stopu niklu w parze trącej z węglikiem spiekanym z powłoką TiAlN. Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie. Materiały konferencyjne nr 7, Częstochowa 28.05.2015, s. 249-252.

 7. BOGDAN-CHUDY M.: Wyznaczenie wartości współczynnika tarcia pary tribologicznej Inconel 718 - węglik spiekany z powłoką TiAlN. Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie. Materiały konferencyjne nr 7, Częstochowa 28.05.2015, s. 259-263.

 8. BOGDAN-CHUDY M.: Wyznaczenie temperatury na styku pary tribologicznej. Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika z. 105, Opole-Pokrzywna, 2015, s. 17-20.

 9. BOGDAN-CHUDY M., CHUDY R.: Wpływ obróbki nagniataniem na chropowatość powierzchni żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7. Materiały konferencyjne nr 5. Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie, Częstochowa, 29 maja 2014, s. 176-179.

 10. BOGDAN-CHUDY M.: Tarcie w procesie skrawania. Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika z. 104, Opole-Pokrzywna, 2014, s. 13-16.

 11. BOGDAN-CHUDY M.: Wpływ obróbki cieplnej na podatność na korozję międzykrystaliczną stali X20Cr13 stosowanej na łopatki turbin parowych. Młodzi dla techniki. Wybrane problemy naukowo-badawcze inżynierii mechanicznej i materiałowej, Płock, 2013, s. 121-127.

 12. BOGDAN M.: Badanie odporności na korozję międzykrystaliczną stali nierdzewnej austenitycznej X6CrNiTi18-10 stosowanej na zbiorniki ciśnieniowe. Materiały Konferencyjne nr 4. Determinanty Innowacyjności w Inżynierii Produkcji i Inżynierii Materiałowej, Częstochowa, 5 czerwca 2013, s. 408-413.

 13. BOGDAN M.: Ocena struktury geometrycznej powierzchni w skrawaniu materiałów utwardzonych, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika z. 102, Opole-Pokrzywna, 2013, s. 17-18.

 14. KISZKA P., ŻAK K., BOGDAN M.: Struktura geometryczna powierzchni z żeliwa sferoidalnego uzyskana po obróbce dokładnej ostrzami z ceramiki azotkowej i CBN, VII Szkoła Obróbki Skrawaniem pod redakcją Pawła Twardowskiego, 2013, s. 209-216.


  KOnferencje


 1. X Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej. Opole - Pokrzywna, 15 - 17 czerwca 2016.

 2. IX Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem: „Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii”. Kielce–Sandomierz, 23÷25.09.2015.

 3. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej. Opole - Pokrzywna, 13 - 15 maja 2015.

 4. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej. Opole - Pokrzywna, 6 - 8 czerwca 2014.

 5. VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej. Opole - Pokrzywna, 12-14 czerwca 2013.

 6. XXXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA „Determinanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej”. Częstochowa, 5 czerwca 2013.